česky english deutsch по русски
jazyk ČZ a.s. Praha (Strakonice)
autodíly,turbodmychadla,manipulační technika,desta,slévarna,litina,hliník,strojírna,vysokozdvižné vozíky,řetězy,nástrojárna,nástroje,formy,obráběcí stroje,gastro,kalírna

Výroba odlitků technologií skořepinového formování (metoda Croning) má ve firmě ČZ dlouholetou tradici (od r. 1956). Téměř výhradně je využívána kombinace skořepinové formy a skořepinových jader.Tato technologie umožňuje výrobu odlitků s vysokou kvalitou povrchu, rozměrovou přesností a s poměrně komplikovanými tvary. Dovoluje výrobu odlitků s minimálními přídavky na obrábění. Technologie umožňuje dosáhnout rozměrové přesnosti ve druhém stupni. Skořepinové formy a jádra jsou vyráběny vstřelováním a foukáním na strojích systému Hottinger a Shalco, některé formy na formovacích strojích se sklopnou bednou ASF-ČZ.Základem pro výrobu forem je OBALENÁ SMĚS. Tento formovací materiál je po odlití a vytlučení odlitků téměř 100% recyklován v termické regenerační jednotce a je opakovaně používán pro další výrobu jader a forem. Slévárenská výroba ČZ tak minimálně zatěžuje životní prostředí deponováním slévárenských písků a jiných odpadů.Hotová skořepinová forma, připravená k odlévání, je manipulačním robotem založena do transportního vozíku na licí trati, odlita a po průchodu chladícími tunely automaticky vytlučena. Komplex licí linky FDC je řízen průmyslovým počítačem a veškeré transporty forem, odlitků a pomocných materiálů zajišťuje v řízených cyklech pomocí hydraulických manipulátorů a vibračních transportních žlabů. Pouze příprava forem k založení, vlastní odlévání a snímání surových odlitků na výstupu z dochlazovacího tunelu jsou prováděny ručně.
cs en de ru 

autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna rehabilitace autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna rehabilitace