česky english deutsch по русски
jazyk ČZ a.s. Praha (Strakonice)
autodíly,turbodmychadla,manipulační technika,desta,slévarna,litina,hliník,strojírna,vysokozdvižné vozíky,řetězy,nástrojárna,nástroje,formy,obráběcí stroje,gastro,kalírna
Systém managementu kvality (QMS)

Zabezpečování kvality je ve skupině ČZ a.s. věnována prvořadá pozornost. Formou trvalého zlepšování všech procesů se společnost účelně a hospodárně rozvíjí s důrazem na poskytování záruk kvality všem zákazníkům.

V souladu s tržními požadavky kladenými na oborově zaměřené závody je vystavěn a zlepšován i systém řízení kvality. Certifikace jako ověření splnění požadavků norem kvality je prováděno samostatně u jednotlivých útvarů, divizí, s.r.o.

První systém kvality byl v ČZ a.s. úspěšně certifikován v divizi Auto již v roce 1995.

Společnost ČZ a.s. provozuje Kalibrační laboratoře, které byly v roce 2000 akreditovány. Ve stejném roce proběhla akreditace i Odboru zkušeben a laboratoří.

Celá společnost má certifikován systém environmentálního managementu dle ISO 14 001 a od roku 2005 je držitelem oprávnění Bezpečný podnik.Certifikáty:


cs en de ru 

autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna rehabilitace autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna rehabilitace