česky english deutsch по русски
jazyk ČZ a.s. Praha (Strakonice)
autodíly,turbodmychadla,manipulační technika,desta,slévarna,litina,hliník,strojírna,vysokozdvižné vozíky,řetězy,nástrojárna,nástroje,formy,obráběcí stroje,gastro,kalírna
Systém řízení ochrany životního prostředí

Ochraně životního prostředí v ČZ a.s. i v jednotlivých dceřiných společnostech je věnována soustavná pozornost. Jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí , tj. nakládání s odpady, nakládání s vodami, ochrana ovzduší, nakládání s chemickými látkami a odstraňování starých ekologických zátěží, jsou dlouhodobě sledovány a řízeny v souladu s požadavky legislativních předpisů. V roce 2002 bylo vedením společnosti rozhodnuto o zavedení systému řízení ochrany životního prostředí, tj. systému environmentálního managementu, podle mezinárodní normy ISO 14001:1996. V roce 2004 byl systém certifikován.

Hlavními zásadami systému řízení ochrany životního prostředí je především plnění požadavků legislativních předpisů a trvalé zlepšování systému. Prostřednictvím auditů – interních, dozorových a recertifikačních , je pravidelně zjišťována shoda systému s požadavky normy ISO 14001, efektivnost a účinnost systému.Odpovědnost a pravomoc

Vrcholové vedení
  • vyhlášení environmentální politiky
  • jmenování zvláštního zástupce vedení pro EMS
  • monitorování fungování a vhodnosti systému
  • vyčlenění odpovídajících zdrojů
Zvláštní zástupce vedení pro EMS
  • zavedení, udržování a zlepšování systému
Oddělení Ochrana životního prostředí
  • metodické řízení ekologů v jednotlivých organizačních útvarech
  • zastupování ČZ a.s. a dceřiné společnosti při jednáních s orgány státní správy v oblasti ochrany životního prostředí
  • zpracovávání základních interních dokumentů pro oblast ochrany životního prostředí
  • kontrola dodržování legislativních i interních předpisů

cs en de ru 

autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna