česky english deutsch по русски
jazyk ČZ a.s. Praha (Strakonice)
autodíly,turbodmychadla,manipulační technika,desta,slévarna,litina,hliník,strojírna,vysokozdvižné vozíky,řetězy,nástrojárna,nástroje,formy,obráběcí stroje,gastro,kalírna
Systém environmentálního managementu (EMS)

Ochraně životního prostředí je ve skupině ČZ a.s. věnována soustavná pozornost. Jednotlivé oblasti životního prostředí jsou řízeny v souladu s požadavky platných právních předpisů. Důkazem trvalého zájmu společnosti zlepšovat a rozvíjet ochranu životního prostředí je zavedení systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001. První úspěšná certifikace systému environmentálního managementu byla provedena v roce 2004 podle normy ISO 14001:1996. V roce 2018 byl systém recertifikován podle novelizované normy ISO 14001:2015.

Hlavními zásadami systému environmentálního managementu je především plnění závazných povinností a trvalé zlepšování ve všech oblastech životního prostředí, kterého je dosahováno prostřednictvím plnění stanovených environmentálních cílů.Rámec pro stanovení environmentálních cílů a nastavení úrovně environmentální odpovědnosti a výkonnosti poskytuje environmentální politika, jejímiž hlavními zásadami jsou:

  • zajistit neustálé zlepšování v oblasti životního prostředí přezkoumáváním zavedeného systému EMS
  • dosahovat souladu všech činností v oblasti životního prostředí s platnými právními předpisy, požadavky norem a požadavků a očekávání zainteresovaných stran
  • minimalizovat environmentální rizika zaváděním technologií příznivých pro životní prostředí jak v případě náhrady za technologie nesplňující základní environmentální požadavky, tak v případě zavádění nových technologií
  • provádět prevenci rizik v oblasti ochrany životního prostředí související s charakterem výroby
  • zohledňovat environmentální kritéria při zadávání a řešení vývojových úkolů
  • vytvářet a udržovat zdroje pro plnění stanovených cílů EMS
  • vzdělávat a motivovat všechny zaměstnance k environmentálně odpovědnému způsobu provádění všech svých činností
  • posilovat vzájemnou informovanost mezi vedením společnosti, zaměstnanci, zákazníky, veřejností a dalšími zainteresovanými stranami


Certifikáty:cs en de ru 

autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna rehabilitace autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna rehabilitace