česky english deutsch по русски
jazyk ČZ a.s. Praha (Strakonice)
autodíly,turbodmychadla,manipulační technika,desta,slévarna,litina,hliník,strojírna,vysokozdvižné vozíky,řetězy,nástrojárna,nástroje,formy,obráběcí stroje,gastro,kalírna
Středisko kalibrační služby

V souvislosti s certifikacemi a legislativním zabezpečením metrologie má ČZ a.s. akreditovanou kalibrační laboratoř pro následující obory měření: délka, rovinný úhel, čas, moment síly a tlak.

Parametry prostředí v jednotlivých laboratořích jsou monitorovány klimatizačními jednotkami. Laboratoř nabízí metrologické služby interním a externím zákazníkům.

Laboratoř 3D-měření je vybavena souřadnicovým měřícím strojem CARAT , který je využíván nejen pro kalibraci speciálních měřidel, ale i k prostorovému proměřování výrobků, což umožňuje SOFTWARE HOLOS.

Kalibrace koncových měrek se provádí na zařízení TESA UPC. Každá koncová měrka musí nejprve projít přípravou, na kterou je kladen mimořádný důraz. Vlastní kalibrace se provádí komparační, t.j. porovnávací metodou. Konečný záznam o měření je podkladem pro vystavení kalibračního listu.

Dalším kalibračním zařízením je délkoměr ULM 600 ZEISS. Software tohoto zařízení umožňuje kalibraci nejrůznějších pracovních měřidel používaných ke kontrole geometrických veličinu Jeho osová nejistota se pohybuje pod hodnotou 0,4 mikrometru.

Stanice na měření úchylek tvaru a polohy MMQ 40 je určena rovněž pro kalibraci metrologických parametrů některých pracovních měřidel, ale i některých dílů z výroby jako např. synchronních kroužků. Laboratoř zajišťuje také kalibraci limitních a ukazovacích momentových klíčů do rozsahu 1350 Nm. Provádí se pomocí vyhodnocovacích jednotek TWA 100 a TWA 1000. Výsledkem vyhodnocení je záznam včetně stanovení nejistoty měření při kalibraci momentového klíče. Technická úroveň laboratoře splňuje náročná kritéria obvyklá v zemích EU.Kontakt:

Ing. František Podlaha

tel.: 383 34 2407, 383 34 2127
fax: 383 34 3048
e-mail: fpodlaha@czas.cz
           chod@czas.cz
           r.chal@czas.cz            roman.koci@czas.cz
Nabízíme:

  • kalibrace pracovních měřidel pro obory měření délka, úhel, čas, moment síly, tlak
  • prostorové měření
  • technické a provozní poradenství v oboru metrologie
  • zpracování metrologického řádu organizace

cs en de ru 

autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna rehabilitace autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna rehabilitace