česky english deutsch по русски
jazyk ČZ a.s. Praha (Strakonice)
autodíly,turbodmychadla,manipulační technika,desta,slévarna,litina,hliník,strojírna,vysokozdvižné vozíky,řetězy,nástrojárna,nástroje,formy,obráběcí stroje,gastro,kalírna
Rozvaha (v tis. Kč)
 Období
201520162017
I.Investiční majetek1 061 1581 020 8241 005 991
Nehmotné investice 4 293 2 667 742
Hmotné investice 974 952 936 232 923 391
Finanční investice 81 913 81 925 81 857
II.Oběžný majetek 731 462 805 121 910 864
Zásoby 114 212 132 867 166 124
Pohledávky 202 390 161 383 178 286
Cenné papíry obchodovatelné 0 0 0
Šeky, vklady, hotovost 414 860 510 871 566 454
III.Položky časového rozlišení 16 557 17 547 18 575
AKTIVA CELKEM1 809 1771 843 4921 935 430
 
I.Vlastní kapitál1 519 0391 553 1511 596 617
Základní kapitál 111 100 111 100 111 100
Kapitálové a rezervní fondy1 154 9911 155 0041 154 937
Vlastní akcie 0 0 0
Výsledek hospodaření minulých let 222 779 232 950 262 047
Výsledek hospodaření běž. účet. období 30 169 54 097 68 533
 
II.Cizí kapitál 289 919 289 939 338 365
Rezervy 10 179 4 653 12 639
Bankovní úvěry 0 0 0
Ostatní závazky 279 740 285 286 325 726
III.Položky časového rozlišení 219 402 448
PASIVA CELKEM1 809 1771 843 4921 935 430


Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč)
 Období
201520162017
(+)Tržby (60)1 064 7981 101 6541 240 320
(+)Ostatní provozní výnosy (61+62+64) 70 212 45 601 41 824
(-)Materiální náklady a služby (50+51) 604 855 625 124 707 332
(-)Osobní náklady 357 601 358 461 377 396
(-)Odpisy investičního majetku 107 549 101 815 93 828
(-)Ostatní provozní náklady (53+54) 24 288- 3 134 11 686
(=)Provozní zisk před zdaněním 40 717 64 989 91 902
(+)Finanční výnosy 7 768 4 885 18 620
(-)Finanční náklady ostatní 10 191 3 948 20 841
(-)Úroky placené 0 0 0
(=)Finanční zisk před zdaněním- 2 423 937- 2 221
(=)Zisk z běžné činnosti před zdaněním 38 294 65 926 89 682
(+)Mimořádné výnosy 0 0 0
(-)Mimořádné náklady 0 0 0
(=)Zisk z mimořádné činnosti 0 0 0
(=)Zisk / Ztráta před zdaněním 38 294 65 926 89 682
(-)Daně z důchodu a výnosu 8 125 11 829 21 149
(=)Zisk / Ztráta po zdanění 30 169 54 097 68 533
(-)Použití zisku b.r. 0 0 0
(=)Přebytek / Schodek 30 169 54 097 68 533

cs en de ru 

autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna