česky english deutsch по русски
jazyk ČZ a.s. Praha (Strakonice)
autodíly,turbodmychadla,manipulační technika,desta,slévarna,litina,hliník,strojírna,vysokozdvižné vozíky,řetězy,nástrojárna,nástroje,formy,obráběcí stroje,gastro,kalírna
Rozvaha (v tis. Kč)
 Období
201720182019
I.Investiční majetek1 005 9911 073 6401 129 122
Nehmotné investice 742 385 788
Hmotné investice 923 391 991 3791 046 455
Finanční investice 81 857 81 876 81 879
II.Oběžný majetek 910 864 909 194 817 243
Zásoby 166 124 167 204 167 050
Pohledávky 178 286 214 067 205 521
Cenné papíry obchodovatelné 0 0 0
Šeky, vklady, hotovost 566 454 527 923 444 672
III.Položky časového rozlišení 18 575 19 827 21 745
AKTIVA CELKEM1 935 4302 002 6611 968 110
 
I.Vlastní kapitál1 596 6171 630 4001 646 990
Základní kapitál 111 100 111 100 111 100
Kapitálové a rezervní fondy1 154 9371 152 9551 154 957
Vlastní akcie 0 0 0
Výsledek hospodaření minulých let 262 047 300 580 334 345
Výsledek hospodaření běž. účet. období 68 533 63 765 46 588
 
II.Cizí kapitál 338 365 371 987 320 749
Rezervy 12 639 0 0
Bankovní úvěry 0 0 0
Ostatní závazky 325 726 371 987 320 749
III.Položky časového rozlišení 448 274 371
PASIVA CELKEM1 935 4302 002 6611 968 110


Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč)
 Období
201720182019
(+)Tržby (60)1 240 3201 338 6851 266 930
(+)Ostatní provozní výnosy (61+62+64) 41 824 62 262 46 059
(-)Materiální náklady a služby (50+51) 707 332 790 681 743 076
(-)Osobní náklady 377 396 392 618 393 988
(-)Odpisy investičního majetku 93 828 88 112 100 123
(-)Ostatní provozní náklady (53+54) 11 686 43 346 22 477
(=)Provozní zisk před zdaněním 91 902 86 190 53 325
(+)Finanční výnosy 18 620 18 055 21 588
(-)Finanční náklady ostatní 20 841 20 295 13 175
(-)Úroky placené 0 0 0
(=)Finanční zisk před zdaněním- 2 221- 2 240 8 383
(=)Zisk z běžné činnosti před zdaněním 89 682 83 950 61 708
(+)Mimořádné výnosy 0 0 0
(-)Mimořádné náklady 0 0 0
(=)Zisk z mimořádné činnosti 0 0 0
(=)Zisk / Ztráta před zdaněním 89 682 83 950 61 708
(-)Daně z důchodu a výnosu 21 149 20 185 15 120
(=)Zisk / Ztráta po zdanění 68 533 63 765 46 588
(-)Použití zisku b.r. 0 0 0
(=)Přebytek / Schodek 68 533 63 765 46 588

cs en de ru 

autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna