česky english deutsch по русски
jazyk ČZ a.s. Praha (Strakonice)
autodíly,turbodmychadla,manipulační technika,desta,slévarna,litina,hliník,strojírna,vysokozdvižné vozíky,řetězy,nástrojárna,nástroje,formy,obráběcí stroje,gastro,kalírna
Rozvaha (v tis. Kč)
 Období
201420152016
I.Investiční majetek1 124 6181 061 1581 020 824
Nehmotné investice 6 495 4 293 2 667
Hmotné investice1 036 241 974 952 936 232
Finanční investice 81 882 81 913 81 925
II.Oběžný majetek 723 668 731 462 805 121
Zásoby 134 122 114 212 132 867
Pohledávky 168 365 202 390 161 383
Cenné papíry obchodovatelné 0 0 0
Šeky, vklady, hotovost 421 181 414 860 510 871
III.Položky časového rozlišení 16 066 16 557 17 547
AKTIVA CELKEM1 864 3521 809 1771 843 492
 
I.Vlastní kapitál1 530 1251 519 0391 553 151
Základní kapitál 307 860 111 100 111 100
Kapitálové a rezervní fondy1 154 9611 154 9911 155 004
Vlastní akcie- 196 760 0 0
Výsledek hospodaření minulých let 149 665 222 779 232 950
Výsledek hospodaření běž. účet. období 114 399 30 169 54 097
 
II.Cizí kapitál 333 772 289 919 289 939
Rezervy 40 197 10 179 4 653
Bankovní úvěry 0 0 0
Ostatní závazky 293 575 279 740 285 286
III.Položky časového rozlišení 455 219 402
PASIVA CELKEM1 864 3521 809 1771 843 492


Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč)
 Období
201420152016
(+)Tržby1 383 8121 064 7981 101 654
(+)Ostatní provozní výnosy 92 943 70 212 45 601
(-)Materiální náklady a služby 767 748 604 855 625 124
(-)Osobní náklady 398 223 357 601 358 461
(-)Odpisy investičního majetku 108 965 107 549 101 815
(-)Ostatní provozní náklady 59 980 24 288- 3 134
(=)Provozní zisk před zdaněním 141 839 40 717 64 989
(+)Finanční výnosy 12 948 7 768 4 885
(-)Finanční náklady ostatní 15 064 10 191 3 948
(-)Úroky placené 0 0 0
(=)Finanční zisk před zdaněním- 2 116- 2 423 937
(=)Zisk z běžné činnosti před zdaněním 139 723 38 294 65 926
(+)Mimořádné výnosy 0 0 0
(-)Mimořádné náklady 0 0 0
(=)Zisk z mimořádné činnosti 0 0 0
(=)Zisk / Ztráta před zdaněním 139 723 38 294 65 926
(-)Daně z důchodu a výnosu 25 324 8 125 11 829
(=)Zisk / Ztráta po zdanění 114 399 30 169 54 097
(-)Použití zisku b.r. 0 0 0
(=)Přebytek / Schodek 114 399 30 169 54 097

cs en de ru 

autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna