česky english deutsch по русски
jazyk ČZ a.s. Praha (Strakonice)
autodíly,turbodmychadla,manipulační technika,desta,slévarna,litina,hliník,strojírna,vysokozdvižné vozíky,řetězy,nástrojárna,nástroje,formy,obráběcí stroje,gastro,kalírna
Rozvaha (v tis. Kč)
 Období
201320142015
I.Investiční majetek1 112 2241 124 6181 061 158
Nehmotné investice 4 751 6 495 4 293
Hmotné investice1 025 6371 036 241 974 952
Finanční investice 81 836 81 882 81 913
II.Oběžný majetek 946 024 723 668 731 462
Zásoby 156 371 134 122 114 212
Pohledávky 169 946 168 365 202 390
Cenné papíry obchodovatelné 338 259 0 0
Šeky, vklady, hotovost 281 448 421 181 414 860
III.Položky časového rozlišení 18 781 16 066 16 557
AKTIVA CELKEM2 077 0291 864 3521 809 177
 
I.Vlastní kapitál1 664 7751 530 1251 519 039
Základní kapitál 539 690 307 860 111 100
Kapitálové a rezervní fondy1 104 5251 154 9611 154 991
Vlastní akcie- 168 858- 196 760 0
Výsledek hospodaření minulých let 95 347 149 665 222 779
Výsledek hospodaření běž. účet. období 94 071 114 399 30 169
 
II.Cizí kapitál 412 028 333 772 289 919
Rezervy 21 229 40 197 10 179
Bankovní úvěry 0 0 0
Ostatní závazky 390 799 293 575 279 740
III.Položky časového rozlišení 226 455 219
PASIVA CELKEM2 077 0291 864 3521 809 177


Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč)
 Období
201320142015
(+)Tržby1 432 0011 383 8121 064 798
(+)Ostatní provozní výnosy 87 381 92 943 70 212
(-)Materiální náklady a služby 896 142 767 748 604 855
(-)Osobní náklady 363 046 398 223 357 601
(-)Odpisy investičního majetku 111 349 108 965 107 549
(-)Ostatní provozní náklady 53 802 59 980 24 288
(=)Provozní zisk před zdaněním 95 043 141 839 40 717
(+)Finanční výnosy 30 706 12 948 7 768
(-)Finanční náklady ostatní 18 815 15 064 10 191
(-)Úroky placené 0 0 0
(=)Finanční zisk před zdaněním 11 891- 2 116- 2 423
(=)Zisk z běžné činnosti před zdaněním 106 934 139 723 38 294
(+)Mimořádné výnosy 0 0 0
(-)Mimořádné náklady 0 0 0
(=)Zisk z mimořádné činnosti 0 0 0
(=)Zisk / Ztráta před zdaněním 106 934 139 723 38 294
(-)Daně z důchodu a výnosu 12 863 25 324 8 125
(=)Zisk / Ztráta po zdanění 94 071 114 399 30 169
(-)Použití zisku b.r. 0 0 0
(=)Přebytek / Schodek 94 071 114 399 30 169

cs en de ru 

autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna