česky english deutsch по русски
jazyk ČZ a.s. Praha (Strakonice)
autodíly,turbodmychadla,manipulační technika,desta,slévarna,litina,hliník,strojírna,vysokozdvižné vozíky,řetězy,nástrojárna,nástroje,formy,obráběcí stroje,gastro,kalírna
Rozvaha (v tis. Kč)
 Období
201820192020
I.Investiční majetek1 073 6401 129 1221 154 903
Nehmotné investice 385 788 406
Hmotné investice 991 3791 046 4551 011 518
Finanční investice 81 876 81 879 142 979
II.Oběžný majetek 909 194 817 243 838 751
Zásoby 167 204 167 050 173 005
Pohledávky 214 067 205 521 229 419
Cenné papíry obchodovatelné 0 0 0
Šeky, vklady, hotovost 527 923 444 672 436 327
III.Položky časového rozlišení 19 827 21 745 22 166
AKTIVA CELKEM2 002 6611 968 1102 015 820
 
I.Vlastní kapitál1 630 4001 646 9901 662 220
Základní kapitál 111 100 111 100 111 100
Kapitálové a rezervní fondy1 152 9551 154 9571 154 938
Vlastní akcie 0 0 0
Výsledek hospodaření minulých let 300 580 334 345 360 933
Výsledek hospodaření běž. účet. období 63 765 46 588 35 249
 
II.Cizí kapitál 371 987 320 749 353 406
Rezervy 0 0 0
Bankovní úvěry 0 0 0
Ostatní závazky 371 987 320 749 353 406
III.Položky časového rozlišení 274 371 194
PASIVA CELKEM2 002 6611 968 1102 015 820


Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč)
 Období
201820192020
(+)Tržby (60)1 338 6851 266 9301 114 213
(+)Ostatní provozní výnosy (61+62+64) 62 262 46 059 39 986
(-)Materiální náklady a služby (50+51) 790 681 743 076 613 353
(-)Osobní náklady 392 618 393 988 374 493
(-)Odpisy investičního majetku 88 112 100 123 100 873
(-)Ostatní provozní náklady (53+54) 43 346 22 477 26 004
(=)Provozní zisk před zdaněním 86 190 53 325 39 476
(+)Finanční výnosy 18 055 21 588 30 223
(-)Finanční náklady ostatní 20 295 13 175 25 501
(-)Úroky placené 0 0 0
(=)Finanční zisk před zdaněním- 2 240 8 383 4 722
(=)Zisk z běžné činnosti před zdaněním 83 950 61 708 44 198
(+)Mimořádné výnosy 0 0 0
(-)Mimořádné náklady 0 0 0
(=)Zisk z mimořádné činnosti 0 0 0
(=)Zisk / Ztráta před zdaněním 83 950 61 708 44 198
(-)Daně z důchodu a výnosu 20 185 15 120 8 949
(=)Zisk / Ztráta po zdanění 63 765 46 588 35 249
(-)Použití zisku b.r. 0 0 0
(=)Přebytek / Schodek 63 765 46 588 35 249

cs en de ru 

autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna rehabilitace autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna rehabilitace