česky english deutsch по русски
jazyk ČZ a.s. Praha (Strakonice)
Kontrolní 3D měřidlo ZEISS UMP 850 a dvě měřící optické hlavy ATOS Core 300 a ATOS Core 135 od firmy GOM s měřícími rozsahy 300x230x230 a 135x100x100

cs en de ru 

ČZ a.s. divize NÁSTROJÁRNA nástrojárna formy nástroje nářadí kalení nitridování přípravky vstřikovací formy vrtáky výstružníky závitníky záhlubníky vyvrtávací tyče měřidla kalibry nástrojárna formy nástroje nářadí kalení nitridování přípravky vstřikovací formy vrtáky výstružníky závitníky záhlubníky vyvrtávací tyče měřidla kalibry