česky english deutsch по русски
jazyk ČZ a.s. Praha (Strakonice)
autodíly,turbodmychadla,manipulační technika,desta,slévarna,litina,hliník,strojírna,vysokozdvižné vozíky,řetězy,nástrojárna,nástroje,formy,obráběcí stroje,gastro,kalírna
Základní údaje o společnosti:

Obchodní firma:
ČZ a.s.
Sídlo:
Praha 5, Sluneční náměstí č.p. 2540/5, PSČ: 158 00
Identifikační číslo (IČ):
25181432
Právní řád:
České republiky
Právní předpis:
Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
Právní forma:
Akciová společnost
Společnost zapsána:
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze - oddíl B, vložka 9762

ČZ a.s., IČO: 25181432 se sídlem v Praze 5, Sluneční náměstí č.p. 2540/5, PSČ: 158 00, IČ: 25181432, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze pod sp.zn. oddíl B vložka 9762 je jako řídící osoba začleněna do koncernu, ve kterém mají postavení řízených osob tyto společnosti:
  • ČZ Řetězy, s.r.o., IČO: 60071303 se sídlem ve Strakonicích, Tovární č.p. 202, PSČ: 386 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp.zn. oddíl C vložka 3601,
  • ČZ Strojírna, s.r.o. - v likvidaci, IČO: 60071354 se sídlem ve Strakonicích, Tovární č.p. 202, PSČ: 386 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp.zn. oddíl C vložka 3602,
  • ČZ Gastro, s.r.o., IČO: 25151908 se sídlem ve Strakonicích, Tovární č.p. 202, PSČ: 386 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp.zn. oddíl C vložka 6304,
  • PEDICA CZ, a.s., IČO: 26028158 se sídlem v Praze 5, Sluneční náměstí č.p. 2540/5, PSČ: 158 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze pod sp.zn. oddíl B vložka 7646.
Údaje o cenných papírech:

Akcie společnosti
jsou kmenové, na jméno, v listinné podobě.
Údaje o činnosti:

ČZ a.s. je víceoborová společnost s více než osmdesátiletou tradicí strojírenské výroby. Zhruba 80 procent produkce je určeno pro oblast automobilového průmyslu.Podle dostupných údajů se svou velikostí řadí na přední místo mezi strojírenskými firmami Jihočeského kraje i v rámci celé republiky. Firma se tradičně umísťuje v prestižním žebříčku CZECH TOP 100 a v soutěži Exportér roku. Zaměstnává zhruba 1400 zaměstnanců, spolu s dceřinými s.r.o. pak téměř 2 tisíce osob. Výhodná poloha na okraji Strakonic je umocněna napojením na důležité silniční i železniční trasy a blízkostí hraničního přechodu se SRN. Významnou konkurenční výhodou společnosti je komplexní charakter výrobních kapacit, umožňující napojení výrobních divizí - finalistů na vlastní rozsáhlé slévárenské a nástrojařské kapacity.

Výroba komponentů pro automobilový průmysl

představuje v současnosti hlavní výrobní program společnosti. Zahrnuje, mimo jiné, výrobní spolupráci se Škoda Auto, spočívající v dodávkách komponentů , konkrétně skříně diferenciálu, synchronních kroužků pro převodovku MQ 200 a víka předního a víko hlavy válců pro nový tříválcový motor Škoda 1,2 l. Zahájeny byly dodávky pro další významné výrobce v oblasti automobilového průmyslu zaměřené na komponenty pro výrobu vodních a olejových čerpadel a turbodmychadel. Vstup ČZ  do tohoto segmentu umožnilo především zavedení technologií splňujících vysoké nároky na kvalitu a přesnost, ale také účelná kooperace v rámci skupiny ČZ.V oblasti zabezpečení kvality bylo dosaženo certifikace výroby podle norem ISO 9002 a VDA  6.1.

Výroba plnících turbodmychadel pro přeplňování spalovacích motorů o výkonu 25 - 400 kW.

Konkrétní užití se vztahuje k diesel motorům nákladních a užitkových automobilů, autobusů, traktorů , i pro stacionární využití . V současné době ČZ a. s. vyrábí tři základní typové řady K36, K27, C1. Typy K36 a K27 jsou původně licenční, typová řada C1 je z vlastního vývoje (1993). V oblasti zabezpečení kvality bylo dosaženo certifikace výroby podle norem ISO 9001. Právě vysoká jakost výrobků, založená na použití řady speciálních technologií, umožňuje exportovat 80 procent produkce na náročné světové trhy. Mezi rozhodující odběratele patří jeden z největších světových výrobců zemědělské techniky - firma John Deere, kde získaná pozice ČZ je výsledkem několikaleté intenzivní práce. Prosazení se divize na východních trzích napomáhá společný podnik ČZ-Turbo-Gaz v Nižném Novgorodu, který představuje pro ČZ a.s. strategickou poziční výhodu před ostatními výrobci turbodmychadel. Zajímavým trhem se pro ČZ stává rovněž Čína, kam směřují dodávky turbodmychadel pro potřeby výrobců nákladních automobilů.

Výroba odlitků ze šedé a tvárné litiny

se svým dispozičním řešením i vybaveností řadí mezi nejmodernější slévárny v ČR a v oblasti své technologie i ve střední Evropě. Typickými představiteli vyráběných odlitků o hmotnosti do 10 kg, jsou žebrované válce vzduchem chlazených motorů a kompresorů, turbinové a ložiskové skříně turbodmychadel. Stále větší měrou se ve výrobním sortimentu slévárny objevují odlitky pro automobilový průmysl. Používané technologie - skořepinové formování, metoda Croning - dovolují výrobu i nejnáročnějších odlitků. Významná část produkce je určena pro potřeby sesterských divizí, zejména pak výroby turbodmychadel. Mimořádná kvalita odlitků, stavějící na vybudovaném a certifikovaném systému řízení jakosti podle DIN EN ISO 9002 a VDA 6.1 zařazují slévárnu mezi akceptovatelné dodavatele předních evropských automobilek. Byl zahájen provoz pracoviště ručního formátování, které umožňuje kusovou resp. malosériovou výrobu odlitků, řádově do 100 kusů, o hmotnosti až 15 kilogramů.

Výroba odlitků z hliníku odlévaných pod tlakem:

Jsou určeny zejména pro automobilový a spotřební průmysl. Investicí do robotizovaných pracovišť, jejichž základem jsou tlakové lisy o uzavírací síle 630 a 1600 t, se výrazně zvýšil výrobní potenciál jak z hlediska hmotnosti odlitku, a to až do 9 kg, tak i jakosti . Právě v této oblasti firma v minulých letech dosáhla významného zlepšení - do oblasti zabezpečení kvality byl zaveden systém a bylo dosaženo certifikace výroby jak podle norem ISO 9002, tak i VDA 6.1. Prodejní teritorium tohoto oboru zahrnuje, kromě tuzemského trhu a Slovenska, zejména SRN. Podíl dodávek pro export činí tři čtvrtiny celkového obratu.Nabídka na opracování odlitků v rámci výrobních kapacit akciové společnosti vychází vstříc požadavkům zákazníků, jako důsledek trendu k poptávce po komponentech s vyšším stupněm zpracování.

Výroba nářadí:

konstrukce a výroba tlakových forem na hliníkové a zinkové slitiny, forem na plasty a pryž, tvářecích nástrojů na plech, nástrojů na přesný střih a speciálních řezných nástrojů. Vlastní nástrojařské kapacity jsou předpokladem plynulého chodu výroby celé akciové společnosti, podmiňují schopnost včasné realizace inovací výrobků a zajišťují nutné změny ve struktuře výroby. Svým rozsahem jsou schopny uspokojit nejen potřeby společnosti, zejména sléváren hliníku a litiny, ale oslovit i nejnáročnější zákazníky, zejména z automobilového průmyslu.

Výroba čelních vysokozdvižných vozíků značky DESTA

je relativně novým oborem v ČZ a.s. Úlohu nosného výrobku po vozících řady DV C a s nosností 2,5 až 3,5 t, se zdvihy od 3,3 do 8,3 m a motory s pohonem plyn nebo nafta přebírá nová modelová řada D o nosnosti 2,5 - 5 tun. Výrazné inovace doznaly akumulátorové vozíky, nové řady E o nosnosti 1,2 až 2 t. Dále jsou vyráběny terénní vysokozdvižné vozíky o nosnosti 3,5 tuny s označením DV 3522 TX a DV 35 T4 a vozíky vysokých nosností do 8 tun. Soustavná pozornost ČZ je zaměřena do oblasti rozvoje nových výrobků.

Stručný průřez výrobním programem dceřiných společností:

Výrobky společnosti ČZ ŘETĚZY,s.r.o. jsou určeny pro jízdní kola, motocykly, automobily, všeobecné strojírenství, zemědělství i další průmyslová odvětví. Na světových trzích se prosazují řetězy ze Strakonic již více než 70 let především díky používání moderní technologie - z velké části vlastní výroby, díky trvalé péči o vysokou kvalitu a životnost výrobků, ale také díky velké šíři vyráběného sortimentu a krátkým dodacím lhůtám.

ČZ Strojírna,s.r.o. je renomovaným výrobcem vysoce přesných brousících strojů na otvory i na kulato, speciálních brusek na díly vstřikovacích čerpadel automobilových motorů, jednoúčelových stavebnicových obráběcích strojů a transferních linek pro automobilový průmysl, zarovnávacích a řady speciálních strojů stavěných na přání zákazníka. Tradice výroby je zde již více než padesátiletá; teritoriem prodeje jsou Evropa, Spojené státy a Rusko.

Společnost ČZ Gastro, s.r.o. je zaměřena na zajištění závodního stravování a na dodávky hotových jídel. Tuto činnost zajišťuje provozováním kuchyní s jídelnami ve Strakonicích a v areálu podniku KLIMA CZ a.s. Prachatice. Pro cizí odběratele zajišťuje dodávky obědů i večeří vlastními dopravními prostředky. Denně v průměru zhotovuje 3 000 porcí jídel. Studená kuchyně zajišťuje výrobu lahůdkářských produktů od různých druhů salátů, přes obložené chlebíčky, aspiky, bagety až po zajištění celých rautů i svatebních hostin.


cs en de ru 

autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna rehabilitace autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna rehabilitace