česky english deutsch по русски
jazyk ČZ a.s. Praha (Strakonice)
autodíly,turbodmychadla,manipulační technika,desta,slévarna,litina,hliník,strojírna,vysokozdvižné vozíky,řetězy,nástrojárna,nástroje,formy,obráběcí stroje,gastro,kalírna
15.8.2017

Recertifikační audit


Sedm inspektorů Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu provedlo ve dnech 22. května až 2. června 2017 a následně i 8. a 9. a 15. a 16. června dle programu Bezpečný podnik recertifikační audit systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jelikož platnost stávajícího osvědčení končí v říjnu letošního roku.

Předmětem auditu byly všechny oblasti upravující všeobecnou bezpečnost práce, bezpečnost v oblasti výrobních a provozních zařízení, zejména vyhrazených elektrických, zdvihacích, plynových a tlakových zařízení. Kontrole se nevyhnuly ani oblasti používání chemických látek, provozování dopravy a pracovněprávních vztahů. Po doložení odstranění všech zjištěných neshod dojde k podpisování dílčích a závěrečných protokolů inspektory OIP a statutárními zástupci ČZ a.s., ČZ Řetězy, s.r.o. a ČZ Strojírna. V závěrečných protokolech byly uvedena doporučení trvalého charakteru, například odstraňovat vzniklé nerovnosti v dopravních a pěších komunikacích, aktualizovat řídící dokumentaci s ohledem na nové právní a ostatní předpisy, udržovat bezpečnostní značky a značení (dopravní a pěší komunikace, zúžené vjezdy a výjezdy z pracovišť, značení míst s rizikem střetu osob s překážkou) a v neposlední řadě i trvale udržovat barevný nátěr potrubí technických plynových rozvodů.


cs en de ru 

autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna