česky english deutsch по русски
jazyk ČZ a.s. Praha (Strakonice)
autodíly,turbodmychadla,manipulační technika,desta,slévarna,litina,hliník,strojírna,vysokozdvižné vozíky,řetězy,nástrojárna,nástroje,formy,obráběcí stroje,gastro,kalírna
4.1.2017

Ve středu 21. prosince 2016 byla v akciové společnosti ČZ podepsána Kolektivní smlouva na rok 2017.


where can i get an abortion pill

where can i get an abortion pill online website

mixing viagra and weed

mixing adderall and weed

lexapro and pregnancy birth defects

lexapro and pregnancy
Podepsali ji za ČZ a. s. předseda představenstva Ing. Jan Kuneš, za dceřiné společnosti jednatelé - za ČZ Strojírna Ing. Jaroslav Jána, za ČZ Řetězy Ing. Pavel Vobořil a za ČZ Gastro pan Václav Bečka. Za odborovou organizaci OS KOVO v ČZ předseda VZO pan Zbyněk Blatský.

Vyjednávací skupiny za zaměstnavatele a odborovou organizaci OS KOVO v ČZ se shodly, že vyjednávání tentokrát nebylo lehké. Bylo ovlivněno jednak velkým očekáváním nárůstu mezd, které živily nereálné údaje sdělovacích prostředků, dále aktuálním vývojem situace na trh práce a v ne-poslední řadě nutností zachovat konkurenceschopnost firmy pro nadcházející období. Zástupci obou stran se nicméně shodují na tom, že se podařilo vyjednat rozumný kompromis.

A k jakým změnám dochází?

Nejsledovanější je samozřejmě mzdová oblast. Výdělky by měly vzrůst v průměru o 4 procenta, z toho 2 procentní body půjdou do nárůstu tarifů a 2 procentní body do pohyblivé složky mezd. Změna tarifů bude k 1. únoru 2017. Zvýšeny budou rovněž odměny za dlouhodobé plnění úkolů o 2000 Kč pro jednotlivá pásma. Bylo zavedeno nové pásmo pro plnění úkolů v délce 50 let. V případě čerpání placeného volna z titulu úmrtí blízké osoby dle nařízení vlády, bude toto volno zohledněno při stanovení preference práce v ČZ či odměny z fondu ředitele. Zároveň se vyjednávací skupiny shodly na nutnosti těsnější spolupráce a zlepšení informovanosti mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, zejména při stanovování opatření, která se dotknou většího počtu zaměstnanců. To by mělo přispět ke zvýšení spokojenosti a sounáležitosti zaměstnanců s firmou. Zachován v plném rozsahu zůstává rozsáhlý sociální program, včetně příspěvku na činnost odborové organizace. Ke změnám nedochází ani v oblasti závodního stravování, kde i přes očekávaný růst nákladů zůstávají zatím zachovány ceny obědů.


cs en de ru 

autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna