česky english deutsch по русски
jazyk ČZ a.s. Praha (Strakonice)
autodíly,turbodmychadla,manipulační technika,desta,slévarna,litina,hliník,strojírna,vysokozdvižné vozíky,řetězy,nástrojárna,nástroje,formy,obráběcí stroje,gastro,kalírna
11.11.2016

Auditor ocenil velmi vysokou úroveň plánování vývoje produktů a vzájemnou provázanost projektů

Ve dnech 17. 10. – 20.10.2016 proběhl v divizi Metalurgie 2. dozorový audit QMS dle norem ISO 9001 a ISO/TS 16 949. Procesy v odboru Nástrojárna byly prověřovány dle standardu ISO 9000 a v odboru Slévárna hliníku dle ISO TS/16949. Audit prováděl jako vedoucí auditor Dipl.-Ing. Vlastimil Pokorný, MBA, Ph.D.

Z celkového pohledu byl zavedený systému řízení kvality hodnocen na velmi vysoké úrovni, závěrem auditu byly pouze dvě vedlejší neshody bez jakéhokoli rizika pro systém a pro zákazníka. Kromě vedlejších odchylek byla při závěrečném rozhovoru a hodnocení auditu konstatována řada pozitiv, např. velmi vysoká úroveň plánování vývoje produktu v rámci Nástrojárny a procesu v rámci Slévárny za podpory SW Palstat a vzájemná provázanost projektů. Dále byla velmi pozitivně hodnocena hluboká angažovanost v rámci QMS celého vrcholového managementu divize, velmi dobře vedené a zpracované interní audity a rekvalifikační zkoušky.

Nyní, v rámci povinné procedury podle pravidel auditování dle ISO TS, jsou prováděny adekvátní reakce na zjištěné vedlejší neshody a bude provedeno ověření implementace přijatých opatření mimořádným interním auditem systému. Veškeré tyto činnosti musí být provedeny do 45 dní od ukončení auditu na místě. V rámci auditu byly ze strany auditora zaznamenávány i další dílčí poznatky na neustálé zlepšování implementovaného systému řízení kvality, které budou zahrnuty do dalších programů pro budoucí rozvoj QMS v rámci divize.

Tento audit byl již posledním, který byl vykonán podle standardů ISO 9001:2008 a ISO/TS 16949:2009. Oba tyto standardy prošli novelizací a čeká nás revize QMS v souvislosti s přechodem na systémy řízení dle ISO 9001:2015 a IATF 16949. Úspěšnost našeho přezkoumání a revize stávajících procesů a systémů, včetně sladění jejich výstupů, s požadavky nových standardů by měl osvědčit recertifikační audit v příštím roce. V souvislosti s tímto přechodem jsme již zahájili tvorbu základních dokumentů nových systémů, které budou postupně implementovány, včetně zásadních revizí klíčových povinných dokumentovaných informací systému.

Na závěr je také na místě poděkovat všem pracovníkům divize, kteří se podíleli na vstřícné a otevřené atmosféře v průběhu dozorového auditu a na jeho hladkém průběhu. Dále také patří poděkování paní Lence Králíčkové specialistovi referátu Řízení jakosti a BOZP za přípravu divize k tomuto auditu.

I přes velmi pozitivní hodnocení auditu a celkově dobrý dojem, je nutné v rámci divize neustále zvyšovat úroveň zabezpečovaní výroby a služeb, kvality a pořádku na pracovištích. Je také nezbytně nutné zabezpečit bezproblémové náběhy nových projektů pro klíčové zákazníky, které jsou momentálně v rámci ČZ zajišťovány.


cs en de ru 

autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna